MEB Terms & Conditions

MEB MisterEasyBusiness - General Terms & Conditions - Information for customers

Most important terms:

  • Tuotteille, joiden toimitusaika on normaali (Fast Digital) tai SuperValue, tulee asiakkaan ilmoittaa erikseen (lisätietokentässä tai muutoin kirjallisesti) jos toimituksen pitää olla tiettynä ajankohtana valmis. Vain pikatoimitusten (Sama päivä tai 24H) kohdalla oletamme automaattisesti, että myös kellonaika on tiukka. Pyrimme valmistamaan normaalin toimitusajan tuotteet aina ajoissa, mutta ilman lisätietoa toimituksen kellonajan tiukkuudesta pidätämme oikeuden toimittaa tuotteet samana päivänä kohtuullisella viiveellä.
  • Tilanteissa, joissa asiakkaan on tarkoitus maksaa tilaus vasta tuotteita noutaessa, MEB MisterEasyBusiness pidättää oikeuden laskuttaa noutamattomat valmiit tilaukset 14 vuorokauden päästä tilauksen valmistumisesta ja siitä asiakkaalle ilmoittamisesta.
  • MEB MisterEasyBusiness ei ole vastuussa asiakkaan antamista virheellisistä tiedoista, kuten esimerkiksi kirjoitusvirheet, tai RGB-värien käyttö tulostettavissa tiedostoissa. MEB MisterEasyBusiness pyrkii kuitenkin korjaamaan tiettyjä teknisiä ominaisuuksia virheellisissä tiedostoissa, kuten leikkuuvarojen puute tai väärä koko. Tämä koskee myös tilauksen asiakastietoja, eli asiakkaan velvollisuus on tarkastaa tietojen oikeellisuus tilausvahvistukselta. MEB ei ota vastuuta mahdollisista virheellisten laskutustietojen aiheuttamista viivästysmaksuista, sillä on asiakkaan vastuulla tarkastaa tietojen oikeellisuus.
  • MEB MisterEasyBusiness ei ota vastuuta perusvalikoiman ulkopuolelta tlievista tuotteista. Esimerkiksi kaiverrusjälki asiakkaan omaan esineeseen on ennalta-arvaamaton, mutta se tehdään niin hyvin kuin mahdollista.
  • MEB MisterEasyBusiness antaa 100% tyytyväisyystakuun kaikille itsevalmistamilleen tuotteille (käyntikortit, flyerit, kortit, esitteet, kirjekuoret, julisteet, dokumenttitulostus, tarrat, kyltit ja laatat, roll-upit, mukit, palapelit, hiirimatot ja passikuvat). Muiden tuotteiden kohdalla reklamaatio käsitellään yhdessä alihankkijan kanssa ja määritellään onko tuote virheellinen. Tuotteet valmistetaan uudelleen tai vaihdetaan johonkin vastaavaan. Rahoja ei palauteta ilman osoitusta siitä, että korvaavan tuotteen toimitus ei täytä asiakkaan tarvetta, esimerkiksi aikataulullisista syistä.
  • Printtituotteet valmistetaan huolella, mutta digi-tulostimien ja leikkureiden osuman virhemarginaali on n. 1mm. Tästä johtuen etenkin 2-puolisissa tuotteissa on mahdollista että kaikissa painoserän tuotteissa ei ole sama osuma. Emme suosittele tasaisten kehyksien käyttöä designeissa, sillä virhemarginaalin takia kehyksistä voi helpommin nähdä onko printti hieman sivussa. Keskitettyjen objektien osumaa keskelle lopullista tuotetta ei voida taata kuin n. 1mm virhemarginaalilla.
  • Kanta-asiakkaat saavat rekisteröityneinä asiakkaina -10% alennuksen tuotteiden verkkotilauksista. Alennus edellyttää myös uutiskirjeen tilaamista. Maksimialennus 50€ per tilaus. Alennusta ei myönnetä pikatoimitusmaksuista, palvelumaksuista, suunnittelupalvelusta tai muista palveluista.

A. Yleiset sopimusehdot MEB MisterEasyBusiness:n sopimusehdot

I. Yleistä – sopimusehtojen soveltaminen

Seuraavia, MEB MisterEasyBusiness:n sopimusehtoja (jäljempänä ”Sopimusehdot”) sovelletaan jokaisessa MEB MisterEasyBusiness:n ja sen asiakkaiden välisessä kaupassa. Sopimusehtoja sovelletaan myös kaikkiin tuleviin kauppoihin ilman, että ehtojen soveltamisesta tulee aina sopia erikseen. Sopimusehtojemme vastaisia tai asiakkaiden omia, niistä poikkeavia ehtoja ei sovelleta, ellei MEB MisterEasyBusiness ole tätä nimenomaisesti hyväksynyt ennen sopimuksen tekoa, jolloin niitä sovelletaan vain ja ainoastaan ko. yksittäiseen sopimukseen. MEB MisterEasyBusiness:n sopimusehtoja sovelletaan myös siinä tapauksessa, että MEB MisterEasyBusiness on ehdoitta hyväksynyt kaupan tietoisena Sopimusehtojemme vastaisista tai Sopimusehdoista poikkeavista asiakkaan omista ehdoista.

II. Kommunikointi asiakkaan kanssa

Asiakkaan täytyy ilmoittaa viimeistään tilauksen päättämisen yhteydessä sähköpostiosoite, jonka toimivuus hänen täytyy varmistaa tilauksen alusta loppuun saakka. Asiakkaan täytyy erityisesti varmistaa roskapostisuodattimensa asetukset saadakseen kaikki MEB MisterEasyBusiness:n lähettämät sähköpostiviestit. Tämä sähköpostiosoite on voimassa myös mahdollisia asiakkaan tulevia tilauksia varten, ellei sitä toiseksi muuteta.

MEB MisterEasyBusiness on valtuutettu, mutta ei velvoitettu, lähettämään viestejä – myös sellaisia viestejä jotka ovat erityisen tärkeitä yhteistyösopimuksen kannalta ja sopimuksen oikean noudattamisen kannalta – muilla tavoilla kuin sähköpostitse. Asiakas ei myöskään voi vaatia viestejä hänelle lähetettäväksi puhelimitse, kirjeitse, faksitse tai muilla vaihtoehtoisilla tavoilla (telekommunikaatiojärjestelmät, esim. SMS). Asiakas ei voi vedota tietämättömyyteen mikäli hän ei saa viestejä kyseisillä tavoilla johtuen siitä ettei kyseiset viestimet ole käytettävissä ja kun MEB MisterEasyBusiness on lähettänyt asiakkaalle viestin sähköpostitse, kuten kappaleessa 1 on mainittu.

MEB MisterEasyBusiness:n sähköpostitse asiakkaalleen kappaleen 1 mukaan lähettämät viestit ovat oletettuja asiakkaan vastaanottamiksi sen jälkeen, kun ne on lähetetty. MEB MisterEasyBusiness on vastuussa viestien lähetyksessä tapahtuneista virheistä mikäli voidaan todistaa että virhe on tapahtunut MEB MisterEasyBusiness:n viestilähetyksessä. Asiakkaalla on lupa lähettää aineistoa joka todistaa että syy siihen ettei hän ole vastaanottanut hänelle lähetettyä viestiä ei ole aiheutunut hänen omasta toiminnastaan.

MEB MisterEasyBusiness ei ole velvollinen osoittamaan asiakkaalleen että tämän sähköpostiosoite puuttuu kokonaan, on virheellinen tai ei kykene vastaanottamaan saapuneita viestejä, kuten kappaleessa 1 on ilmoitettu. Asiakas voi kuitenkin lähettää aineistoa joka osoittaa että tällainen viesti olisi ollut teknisesti mahdollista vastaanottaa ja asiakkaalle tarpeellinen/tärkeä.

III. Tilaus ja sopimuksen syntyminen

Lähettämällä tilauksen asiakas tarjoaa MEB MisterEasyBusiness:lle sopimusta ja sitoutuu kulloinkin voimassa oleviin MEB MisterEasyBusiness:n Sopimusehtoihin. Asiakkaan saatua MEB MisterEasyBusiness:n tilausvahvistuksen sähköpostitse on syntynyt molemmin puolin sitova sopimus. Mikäli asiakkaan ilmoittama toimitusosoite poikkeaa hänen omasta osoitteestaan, sopimus on kuitenkin solmittu asiakkaan kanssa. Mikäli asiakas on tehnyt tilauksen kolmannen osapuolen nimissä, sopimus syntyy kolmannen osapuolen kanssa vain siinä tapauksessa, että asiakas on toimittanut MEB MisterEasyBusiness:lle valtakirjan ja MEB MisterEasyBusiness on nimenomaisesti vahvistanut hyväksyvänsä sopimuksen kolmannen osapuolen kanssa. Kaikissa muissa tapauksissa asiakkaan omasta osoitteesta poikkeava toimitusosoite on vailla oikeudellista merkitystä sopimuksen syntymisen osalta. MEB MisterEasyBusiness:llä on oikeus kieltäytyä hyäksymästä tilauksia ja myös purkaa tehtyjä sopimuksia, jos painoaineiston sisältö on pornografista, rasistista tai muutoin lain vastaista.

IV. Luotto- ja henkilötiedot

Asiakas hyväksyy, että MEB MisterEasyBusiness voi tarkistaa asiakkaan luottotietoja ja käsittelee asiakkaan henkilötietoja voimassa olevaa lakia noudattaen siltä osin kuin tietojen käsitteleminen on MEB MisterEasyBusiness:n toiminnan kannalta välttämätöntä. Henkilötietolain (523/22.4.1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste löytyy kohdasta rekisteriseloste.

V. Hinnat ja laskutus

MEB MisterEasyBusiness:n ilmoittamat hinnat sisältävät pakkauksen, yhden toimituksen asiakkaan ilmoittamaan toimitusosoitteeseen asiakkaan valitsemalla toimitustavalla ja kulloinkin laskutettavan arvonlisäveron, ellei tilausvahvistuksesta muuta ilmene. Mainitut hinnat on ilmoitettu sillä edellytyksellä, että asiakkaan tarjoamassa tilauksessa antamat tilaustiedot eivät muutu sopimuksen syntymisen jälkeen. Asiakkaasta johtuvista, jälkikäteisistä muutoksista laskutetaan erikseen.

Tilauksen tehdessään asiakas sitoutuu valitsemaansa maksutapaan. Henkilöasiakkaan vaihtoehtona etätilatessa on maksaa tilaus PayTrail-maksunvälityspalvelun kautta verkkopankkitunnuksillaan, luotto- tai pankkikortilla tai ottaa Jousto-laskun. Yritysasiakkaan vaihtoehtona etätilatessa on maksaa verkossa tilaus PayTrail-maksunvälityspalvelun kautta verkkopankkitunnuksillaan, luotto- tai pankkikortilla tai ottaa Jousto-laskun, jolloin lasku laskutetaan yksilöhenkilöltä. MEB MisterEasyBusiness ei ole vastuussa PayTrailin järjestelmän tekemistä virheistä. Yritysasiakkaan on mahdollista valita myös lasku yritykselle, jolloin laskutettavana asiakkaana toimii tilaava yritys. Yritysasiakkaan on myös mahdollista maksaa tilaus noutaessaan tuotteita MEB:n myymälästä. Noutamattomat tilaukset laskutetaan laskutuspalvelun kautta 14 vuorokauden päästä tilauksen valmistumisesta ja asiakkaalle ilmoittamisesta. Maksuehdot laskuille on 14pv netto, ellei toisin ole sovittu. MEB MisterEasyBusiness lähettää laskut yrityksille Ropo Capitalin laskutuspalvelun kautta. Lisätietoja Ropo Capitalin laskutuksesta heidän verkkosivuiltaan.

VI. Toimitusaika

Ilmoitetut toimitusajat ovat tavoitteellisia ja pätevät vain Suomessa sijaitseviin toimitusosoitteisiin tapahtuviin toimituksiin. Toimitusaika alkaa tilausvahvistuksen lähettämisen jälkeen sinä arkipäivänä, jona kaikki painotyöhön tarvittavat tiedot ovat saapuneet klo 10.00 mennessä. Tilaus menee käsittelyyn vasta, kun tilaukselle on valittu sitova maksutapa. Toimitusaika on ilmoitettu arkipäivinä. Arkipäiviä ovat päivät maanantaista perjantaihin, pyhäpäiviä lukuunottamatta. Toimitusaikaa on noudatettu, mikäli tavara on lähtenyt tehtaalta toimitusajan kuluessa tai, toimitusmahdollisuuden ollessa ratkaiseva, toimitusvalmiudesta on ilmoitettu. Edellytyksenä kuitenkin on, että MEB MisterEasyBusiness:n alihankkijoiden toimitukset ovat olleet oikeita ja oikea-aikaisia ja että asiakas on täyttänyt velvollisuutensa täysin ja ajallaan. Mikäli MEB MisterEasyBusiness ei noudata sovittua toimitusaikaa, tulee asiakkaan esittää tälle kirjallisesti kohtuullinen määräaika suoriutua toimituksesta. Ellei toimitusta suoriteta asiakkaan ilmoittaman kohtuullisen määräajan kuluessa, asiakkaalla on oikeus sopimuksen purkamiseen. MEB MisterEasyBusiness ei kuitenkaan vastaa suorituksien tai toimituksien viivästymisestä, jos viivästys johtuu ylivoimaisista esteistä, jotka ovat MEB MisterEasyBusiness:stä riipumattomia (erityisesti lakko, sulku, viranomaismääräykset ja muut näitä vastaavat ennalta arvaamattomat tapahtumat) ja niillä on olennainen merkitys tavaran valmistamiselle ja toimittamiselle. Tämä pätee myös, mikäli ko. esteet kohdistuvat MEB MisterEasyBusiness:n alihankkijoihin tai näiden alihankkijoihin. Tällaisissa tapauksissa MEB MisterEasyBusiness on oikeutettu siirtämään valmistusta ja/tai toimitusta esteen ajaksi mukaan lukien kohtuullinen käynnistymisaika. MEB MisterEasyBusiness voi myös purkaa sopimuksen kokonaan tai sen vielä täyttämättä olevalta osalta. Mikäli MEB MisterEasyBusiness:n on mahdotonta toteuttaa suoritusta, se on suorituksesta vapautettu. MEB MisterEasyBusiness ilmoittaa esteestä asiakkaalle viipymättä.

VII. Vaaranvastuun siirtyminen

Mikäli asiakas on elinkeinonharjoittaja, vastuu tavaran vahingoittumisesta tai häviämisestä siirtyy asiakkaalle kun tavara on luovutettu kuljetusta tai lähetystä suorittavalle taholle, viimeistään kuitenkin sillion, kun tavara lähtee tehtaalta. Tämä pätee riippumatta siitä, kuka maksaa toimituksen ja myös, mikäli toimituksen suorittaa MEB MisterEasyBusiness:n oma henkilökunta. Mikäli asiakas on elinkeinonharjoittaja ja toimitusvalmiin tavaran toimittaminen asiakkaalle tai tämän tavaran vastaanottaminen viivästyy MEB MisterEasyBusiness:stä riippumattomista syistä, vaaranvastuu siirtyy asiakkaalle, kun toimitusvalmiudesta on ilmoitettu hänelle. Mikäli asiakas on kuluttaja, vastuu tavaran vahingoittumisesta tai häviämisestä siirtyy asiakkaalle, kun tavara luovutetaan tälle tai sillä hetkellä, jolloin tavaran luovuttaminen viivästyy asiakkaasta johtuvasta syystä. Asiakkaan pyynnöstä ja tämän kustannuksella MEB MisterEasyBusiness voi solmia kuljetusvakuutuksen tavaran vahingoittumisen tai häviämisen varalta, mikäli mahdollista.

VIII. Painotiedot, tarkastusvelvollisuus

MEB MisterEasyBusiness suorittaa kaikki painotilaukset vain ja ainoastaan asiakkaan antamien painatustietojen perusteella. Nämä tiedot tulee toimittaa ainoastaan sellaisessa formaatissa ja sellaisilla määritelmillä, jotka ilmoitetaan Teknistä tietoa -sivulla ja tuotekohtaisissa tiedosto-ohjeissa. Mikäli formaatit tai määritelmät poikkeavat tästä, virheetön painatus ei ole taattu. Asiakas on velvollinen huolellisesti tarkastamaan, soveltuvatko hänen antamansa tiedot tuotteen painattamiseen, ennen kuin hän toimittaa tietoja MEB MisterEasyBusiness:lle. MEB MisterEasyBusiness ei tarkista ko. tietoja. Vastuu virheellisistä tiedoista johtuvista painovirheistä on yksinomaan asiakkaalla. Asiakkaan nimenomaisesta pyynnöstä MEB MisterEasyBusiness painaa teknisten mahdollisuuksiensa puitteissa myös muita kuin ilmoitettuja formaatteja. MEB MisterEasyBusiness ei ole vastuussa virheistä, jotka johtuvat aineiston muuttamisesta sellaisiin formaatteihin, joita MEB MisterEasyBusiness pystyy työstämään. Asiakas hyväksyy, että muuttumisesta mahdollisesti aiheutuvat virheet ovat hänen vastuullaan. Mikäli tietoja ei toimiteta CMYK-muodossa, MEB MisterEasyBusiness pystyy muuttamaan tulostamaan tiedoston silti. Muutettaessa RGB-tiedostoja tai ICC-väreja, niiden alkuperäinen väri kuitenkin muuttuu. Tällaisesta värinmuutoksesta vastaa yksin asiakas. Mikäli asiakas toimittaa tietoja muussa kuin CMYK-muodossa, asiakas hyväksyy, että muuttamisen riski on yksinomaan hänellä. Myös kirjoitusvirheet ja muut sisältöön liittyvät virheet ovat asiakkaan vastuulla.

IX. Reklamaatio

Toimitetuissa tavaroissa havaittavissa olevat virheet tulee ilmoittaa viipymättä, viimeistään kuitenkin kahden (2) viikon kuluessa toimituksesta. Reklamaatioita, jotka perustuvat siihen, että asiakas ei ole huomioinut painotietojen muotovaatimuksia, ei voida esittää. Tämä pätee erityisesti RGB-väreihin perustuviin painotuotteisiin, joissa tarkkuus ei ole riittävä tai tekstejä ei ole käsitelty oikein. Vähäistä väripoikkeamaa tai väripoikkeamaa aiemmista tilauksista ei lueta virheeksi.

X. Virhevastuu

Mikäli toimitettu tuote on virheellinen tai siitä puuttuu sovittu ominaisuus, MEB MisterEasyBusiness päättää yksin, korvataanko tuote uudella toimituksella tai korjataanko virhe. Mikäli MEB MisterEasyBusiness ei noudata asiakkaan sille asettamaa kohtuullista määräaikaa suoriutua tästä eikä toimita korvaavaa tuotetta tai korjaa virhettä, taikka korjaus epäonnistuu, asiakas voi joko purkaa sopimuksen tai vaatia hinnanalennusta. Muita vaatimuksia asiakas ei voi esittää. MEB MisterEasyBusiness vastaa korvaavasta tuotteesta ja korjauksista samalla tavalla kuin alkuperäisistä toimituksista. Mikäli tuote tai toimitus on osittain viallinen, voidaan tästä reklamoida vain viallisilta osin. Asiakkaan vaatimukset vanhenevat yhdessä vuodessa, ellei pakottava lainsäädäntö toisin määrää.

XI. Korvausvastuu

MEB MisterEasyBusiness vastaa vain törkeään huolimattomuuteen tai tahallisuuteen perustuvista vahingoista. Muissa tapauksissa MEB MisterEasyBusinessei vastaa muista kuin itse tuotteeseen kohdistuvista vahingoista, erityisesti ei menetetystä voitosta tai muista asiakkaalle aiheutuneista vahingoista. Tuottamuksellisesta tai tahallisesta henkilövahingosta MEB MisterEasyBusiness vastaa lain pakottavien määräysten mukaisesti. Samoilta osin kuin MEB MisterEasyBusiness:ltä korvausvastuu on suljettu pois myös sen työntekijöiltä, edustajita, alihankkijoilta sekä muilta apulaisilta.

XII. Omistusoikeus, arkistointi ja tekijänoikeus

MEB MisterEasyBusiness:n tilausten suorittamista varten valmistamat tai käyttämät painovälineet ovat MEB MisterEasyBusiness:n omaisuutta. Digitaalisia tietoja ja muita uudelleen käytettäväksi tarkoitettuja materiaaleja sekä puolivalmiita ja valmiita tuotteita ei säilytetä yli toimitusajan eikä toimiteta asiakkaalle. MEB MisterEasyBusiness:n tuotteet valmistetaan asiakkaan antamien tietojen mukaan, mutta MEB MisterEasyBusiness saattaa tehdä pieniä teknisiä korjauksia kysymättä asiakkaalta, muuttamatta tuotteen oleellista sisältöä. Asiakas takaa, että hänellä on kaikki oikeudet tietojen, tekstien ja kuvien hyödyntämiseen, edelleenluovuttamiseen ja julkaisemiseen. Asiakas vastaa yksin siitä, ettei kolmansien osapuolten oikeuksia rikota eivätkä painotuotteet ole vastoin voimassa olevaa lainsäädäntöä. Asiakas vapauttaa MEB MisterEasyBusiness:n vastuusta, mikäli kolmannet osapuolet esittävät tälle oikeuksien ja erityisesti tekijänoikeuden loukkaamisesta johtuvia vaatimuksia .

XIII. Omistusoikeuden pidättäminen

MEB MisterEasyBusiness pidättää omistusoikeuden kaikkiin toimittamiinsa tuotteisiin, kunnes kyseessä olevan sopimuksen kauppahinta on täysin maksettu. Mikäli asiakas on elinkeinonharjoittaja, omistusoikeus pidätetään, kunnes kaikki MEB MisterEasyBusiness:n saatavat tämän ja asiakkaan välisessä kauppasuhteessa ovat tulleet täysin maksetuiksi. Asiakkaalla on tällöin kuitenkin oikeus myydä ja luovuttaa tuotteet omille asiakkailleen tai kolmansille osapuolille, ja hyväksymällä MEB MisterEasyBusiness:n Sopimusehdot asiakas siirtää ko. myyntihintasaatavansa arvonlisäveroineen MEB MisterEasyBusiness:lle tämän saatavien vakuudeksi. MEB MisterEasyBusiness hyväksyy siirron ja on oikeutettu itse perimään saatavan. MEB MisterEasyBusiness ei kuitenkaan ryhty perintätoimenpiteisiin, mikäli asiakas perii ja käyttää saatavia maksuvelvollisuutensa hoitamiseen eikä maksuviivästyksiä tai maksukyvyttömyyttä ole eikä konkurssia tai yrityssaneerausta ole haettu. Muissa tapauksissa MEB MisterEasyBusiness:llä on oikeus periä sille siirretyt saatavat itselleen ja asiakas on velvollinen antamaan MEB MisterEasyBusiness:lle kaikki siihen liittyvät tarpeelliset kauppa- ja velallistiedot asiakirjoineen sekä ilmoittamaan velalliselle, että saatava on siirretty ja se tulee maksaa MEB MisterEasyBusiness:lle. Maksuviivästyksien tapahduttua MEB MisterEasyBusiness:llä on oikeus olla käyttämättä sovittua suoraveloitusta. Asiakkaan pyynnöstä MEB MisterEasyBusiness vapauttaa vakuudet, mikäli vakuuden määrä ylittää arvonlisäveron sisältävät saatavat yli 20 %:lla. Mikäli asiakas rikkoo sopimusta tai laiminlyö maksuvelvollisuutensa, MEB MisterEasyBusiness:llä on oikeus ottaa tuotteensa ja asiakas on velvollinen antamaan tuotteet takaisin. Takaisinottaminen ei tarkoita sopimuksen purkua, ellei MEB MisterEasyBusiness toisin ilmoita.

XIV. Maksujen erääntyminen, kuittaus, suorituksista pidättäytyminen

Ellei tilausvahvistuksesta muuta ilmene, erääntyy tilauksen kokonaiskauppahinta (arvonlisäverollinen hinta) maksettavaksi heti sopimuksen syntymisen (tilausvahvistuksen vastaanottamisen) jälkeen. Pankkikuluista vastaa asiakas. Asiakkaalla on oikeus käyttää kuittaamiseen vain riidattomia tai lainvoimaisia vastasaataviaan. Asiakkaalla on oikeus pidättäytyä suorituksista vain, mikäli hänellä on samaan sopimukseen perustuva vastasaatava.

XV. Sovellettava laki, oikeuspaikka, sopimuksen mitättömyys

Sopimusehtoihin ja kaikkiin MEB MisterEasyBusiness:n ja asiakkaan välisiin oikeussuhteisiin sovelletaan Suomen lakia. Ellei pakottava lainsäädäntö toisin määrää, on oikeuspaikka MEB MisterEasyBusiness:n kotipaikan tuomioistuin, mutta MEB MisterEasyBusiness:llä on kuitenkin oikeus nostaa kanne asiakasta vastaan myös kaikissa muissa toimivaltaisissa tuomioistuimissa. Sopimusehtojen tai muun osapuolten välillä sovitun osittainen pätemättömyys tai mitättömyys ei vaikuta muiden sopimusehtojen tai muun sovitun sitovuuteen.

Lisätietoja

I. Tiedot tuotteiden tarjoajasta

Osoitteessa www.meb.fi esitetyt tuotteet tarjoaa:

MEB MisterEasyBusiness
Kampinkuja 2,
00100 Helsinki

kotipaikka: Helsinki
y-tunnus 1963313-1

puh. 09 827 5343
Sähköposti: info@meb.fi

Internet: www.meb.fi

Alv-rek. FI 19633131

II. Tietoa henkilötietojen käsittelemisestä

MEB MisterEasyBusiness käyttää teidän antamia henkilötietoja (kuten esim. nimi, osoite, yhteystiedot) ja valitsemaanne maksutapatiedot sopimuksen täyttämiseksi ja toimituksen toteuttamiseksi. Kuljetuksesta huolehtivat tahot saavat kuljetusta varten tarpeelliset tiedot.

Mikäli olette suostuneet siihen, käytämme tietoja myös mainonnan kohdentamiseen uusien tuotteiden tai muiden tuotevalikoimassamme tapahtuneiden muutosten ilmoittamiseksi. Voitte peruuttaa suostumuksenne koska tahansa. Teillä on myös mahdollisuus tarkastaa rekisteröimämme tiedot meiltä ja niitä voidaan tarvittaessa muuttaa tai myös poistaa rekisteristä. Tästä teille ei synny muita kuluja kuin mitä suoritatte palveluntarjoajallenne sähköpostin lähettämisestä. Noudatamme henkilötietolakia (523/22.4.1999). Henkilötietolain 10 §:n mukainen rekisteriseloste löytyy osoitteesta Rekisteriseloste

III. Sopimuksen tekeminen

Sopimus Teidän ja MEB MisterEasyBusiness välillä syntyy, kun tilaus on vahvistettu. Tilaus tehdään siten, että valitsette ja lisäätte tuotteen ostoskoriin. Kun tarvittavat tuotteet ovat ostoskorissa, siirrytään kassasivulle. Kassasivulla täytetään henkilötiedot sivulla oleviin lomakkeisiin. Kun kaikki tiedot on tarkistettu, valitaan toimitus- ja maksutapa ja hyväksytään tilausehdot. Maksutavasta riippuen maksu suoritetaan sivuston osoittamalla tavalla. Maksun jälkeen sopimus syntyy, kun hyväksymme tilauksenne ja lähetämme teille tilausvahvistuksen sähköpostitse.

IV. Maksu, sopimuksen täyttäminen ja toimitus

Maksuun, toimitukseen ja sopimuksen täyttämiseen liittyvät yksityiskohdat voitte itse määrätä valitsemalla maksu- ja toimitustavan. Toimitus tapahtuu tuotteelle ilmoitetulla aikataululla. Ilmoitus tilauksen valmistumisesta suoritetaan vasta kun kaikki tuotteet ovat valmiit. Tämä tarkoittaa sitä, että lyhyemmän toimitusajan tuotteen valmistumisesta ilmoitetaan vasta, kun pisimmän toimitusajan tuote on valmistunut. Toimitamme ainoastaan Suomessa oleviin toimitusosoitteisiin.

V. Tietoa peruuttamisoikeudesta

MEB MisterEasyBusiness myy ainoastaan painotuotteita, joita valmistetaan asiakkaalle tämän antamien tietojen ja aineistojen mukaisesti. Näin ollen kyse ei ole kuluttajansuojalain (20.1.1978/38) tarkoittamasta peruutettavissa olevasta etä- tai muusta kaupasta. Lakisääteistä oikeutta peruuttaa MEB MisterEasyBusiness:n kanssa tehtyä kauppaa ei ole.

VI. Virhevastuu ja takuu

Tuotteet tulee tarkastaa viipymättä vastaanotettuanne toimituksen havaittavissa olevien virheiden selvittämiseksi. Mikäli virheitä löytyy, virheistä on viipymättä ilmoitettava MEB MisterEasyBusiness:lle kirjallisesti tai sähköpostilla osoitteeseen info@meb.fi. MEB MisterEasyBusiness vastaa virheistä sopimusehtojen ja pakottavan lain mukaisesti, mitään takuuta ei anneta.

VII. Asiakaspalvelu

MEB MisterEasyBusiness
Kampinkuja 2
00100 Helsinki
info@meb.fi
p. 09 827 5343

Katso aukioloajat yhteystiedot-sivulta

Helsinki, 20.6.2020

Copyright 2023